İletişim

GENEL KURUL İLANI S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EDİRNE
Birliğimizin 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00'de Edime Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 27'nci ve 31 'inci Maddeleri hükümlerine göre 08/04/2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00'de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.
Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
I- Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili,
Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının görüşülmesi incelenerek müzakeresi,
2019/2020 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,
2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir  Tabloları ile faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının oya sunulması ve 2014/2015 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,
2020/2021 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.
Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
Yönetim kurulunca hazırlanmış olan "İnsan Kaynakları” ve "Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması,
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
II- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,  
İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,
Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
Kooperatiflerimizde 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,
Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,
Dilek ve temenniler, kapanış.