İletişim

 

                                                       

                                                              İLAN

             S.S. 774 Sayılı Çatalca Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/03/2021 tarihine rastlayan Salı günü saat: 10:30’ da Çatalca Nazım Hikmet Özbay Kültür Merkezi Konferans ve Fuaye salonunda yapılacaktır.

             Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 10/03/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

             Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

                                                                                                  YÖNETİM KURULU

                                                            GÜNDEM

 1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  (1 Başkan, 2 kâtip üye seçimi).

 2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

 3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 4- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 5- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2018-31.07.2019 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 6- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2019-31.07.2020 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2018/2019 ile 2019/2020 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

 a- 01.08.2018-31.07.2019 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 b- 01.08.2019-31.07.2020 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2020/2021 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gönderilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2019/2020 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 11- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2014/2015 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 12- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2020/2021 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 13- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 14- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2021/2022 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 15- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2020/2021 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.   

 16-13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2015/2016 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.   

 17- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 18- 2020/2021 ve 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

 19- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

 20- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

 21- Dilek temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 AYÇİÇEK FOTO

                                                                   

                                               

 2013 / 2014 İş yılı Olağan Genel Kurulumuz 30.11.2014 tarihinde yapılmıştır.

20141130 141310

20141130 105020

20141130 120117

20141130 123938

20141130 141244

20141130 141310

20141130 110006

20141130 132308

Değerli ortaklarımız; Kooperatifimizin web sayfası yayına başlamıştır. Bu platform aracılığıyla kooperatifçilik faaliyetlerimiz, fiyatlarımız ve duyurularımızı sizlerle daha etkin bir biçimde paylaşacak, kooperatifimizin fiziki şartları ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

Günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek adına attığımız bu adım sayesinde siz değerli ortaklarımız ile daha etkin bir iletişim içerisine girmek ve hizmet anlayışımızı geliştirebilme gayreti içerisindeyiz. Bizler, ortaklarımız ve çalışanlarımız ile bir bütün halinde büyük bir aileyiz. Daha etkin bir iletişim, daha iyi, hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışına yönelik atmış olduğumuz bu adımın ortaklarımız ve çalışanlarımızdan oluşan bu büyük ailemize hayırlı olmasını diliyoruz.

         

HİZMET BİNASI 2

 Okuma Seferberliği